Firma

Nie możesz odzyskać swoich pieniędzy? Zaangażuj komornika!

Jesteś wierzycielem, który nie może odzyskać swoich pieniędzy? Mając tytuł wykonawczy z nadaną przez sąd klauzulą wykonalności w sprawę można zaangażować komornika sądowego. Wierzyciel dysponujący takim tytułem ma prawo żądać przeprowadzenia egzekucji ze wszystkich składników majątku dłużnika. Poznajmy zatem sposoby egzekucji świadczenia pieniężnego. Obowiązkiem komornika jest zastosowanie najmniej uciążliwego sposobu dla dłużnika Do 2016 roku […]