02 Październik 2014 roku

Aktualności

Opodatkowania przychodów ze sprzedaży wina

2014-09-22

Przychody z produkcji wina przez rolników, których produkcja jest mniejsza niż 100 hektolitrów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli zatem ilość wyrabianego, rozlewanego i sprzedawanego przez rolnika wina nie będzie przekraczała 100 hektolitrów w ciągu roku podatkowego (tj. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia), uzyskiwane przez niego przychody będą stanowiły przychody z innych źródeł. Więcej w Poradniku podatnika - PIT.

Więcej na ten temat w zakładce Poradnik podatnika w części PIT - kliknij.

Więcej na ten temat w zakładce Poradnik podatnika w części VAT - kliknij.

 

Czytaj więcej

Zamieszczanie treści na stronach internetowych- interpretacja MF

2014-09-22

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) źródłem przychodów są przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Do tego źródła przychodów zaliczane są więc przychody uzyskiwane poza działalnością gospodarczą przez osoby fizyczne na podstawie umów nazwanych: najmu oraz dzierżawy, ale również umów nienazwanych, które mają podobny charakter do najmu lub dzierżawy.

Więcej na ten temat w zakładce Poradnik podatnika w części PIT - kliknij.

Czytaj więcej

Administracja podatkowa i Służba Celna będą działać szybciej i skuteczniej

2014-09-12

2 września br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych

Projekt przewiduje rozwiązania, które znacząco usprawnią oraz poprawią funkcjonowanie służby celnej i administracji podatkowej, a w efekcie poprawią jakość oferowanych usług oraz przyniosą wymierne korzyści przedsiębiorcom i obywatelom mającym kontakt z tymi urzędami. W praktyce ma być mniej barier w kontaktach z organami celnymi i podatkowymi, a prowadzenie działalności gospodarczej powinno być łatwiejsze.

Czytaj więcej

Nowe wzory deklaracji dla celów podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych

2014-09-08

W dniu 1 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2014 r., poz. 939).

W dniu 1 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 940).

Nowe wzory deklaracji dla celów podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią załączniki do ww. rozporządzeń.

Jednocześnie do czasu wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r., mogą być stosowane wzory obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszych rozporządzeń.

Czytaj więcej

Minister Szczurek o najbliższych planach Ministerstwa Finansów

2014-08-28

Pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przywileje dla rzetelnych firm zapowiedział w Sejmie 27 sierpnia br. minister finansów Mateusz Szczurek, przedstawiając działania resortu finansów w najbliższych miesiącach.

więcej informacji - kliknij tutaj...

Czytaj więcej

Odpowiedź na list otwarty Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2014-08-27

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazała się Odpowiedź Podsekretarza Stanu Jacka Kapicy na list otwarty Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Poniżej link do artykułu.

kliknij tutaj ...

Czytaj więcej

Portal Podatkowy - czyli wszystko o podatkach w jednym miejscu

2014-08-22

Ministerstwo Finansów uruchamia dziś Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

Od dziś można korzystać z części ogólnodostępnej portalu, umożliwiającej składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, zawierającej informacje o zmianach w przepisach podatkowych i ich wykładnię, kalendarz z ważnymi terminami oraz kalkulatory. W tej części portalu umieszczone są także wszelkiego rodzaju formularze, zarówno te interaktywne do składania drogą elektroniczną, jak i tradycyjne do wydruku, a także instrukcje ich wypełniania - częścią portalu jest system e-Deklaracje (strona www.e-deklaracje.gov.pl). Tu podatnik może też poszukać danych kontaktowych jednostek administracji podatkowej i celnej. Portal oferuje także wyszukiwarki: organizacji pożytku publicznego, aktywność numerów VAT UE oraz interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych.

Natomiast portal w części zalogowanej, który jest w tej chwili w przygotowaniu, będzie stanowił bezpośredni kanał komunikacji z organami podatkowymi, a konto podatnika umożliwi dostęp do własnych danych podatkowych. Rejestracja na portalu umożliwi nie tylko przesyłanie deklaracji z konta, ale także możliwość elektronicznego odbierania i składania pism z i do organów podatkowych, przeglądania złożonych deklaracji oraz statusu prowadzonych spraw.

Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl.

Czytaj więcej

Zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych

2014-08-13

Ochrona uczciwych przedsiębiorców w istotnych obszarach usług o charakterze „detalicznym" oraz interesów konsumentów to najważniejsze założenia projektowanej zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. Obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie m.in. prawników, lekarzy i dentystów.

Więcej informacji - kliknij tutaj...

Czytaj więcej

Obchody Dnia Skarbowości

2014-07-29

Obchody Dnia Skarbowości - kliknij...

Czytaj więcej

Urzędy skarbowe przyjazne dla przedsiębiorców

2014-07-07

Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze i Urząd Skarbowy w Żaganiu są w gronie najlepszych urzędów skarbowych w Polsce. Przez najbliższy rok będą miały prawo do tytułu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. Dwunasta edycja konkursu organizowanego od roku 2003 przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów wyłoniła te urzędy, które – zdaniem przedsiębiorców – dzięki wysokim standardom obsługi klientów, kształtują pozytywny klimat w relacjach między administracją podatkową a przedsiębiorcami. Przedstawiciele wyróżnionych lubuskich urzędów skarbowych odebrali gratulacje i okolicznościowe dyplomy z rąk prezesa BCC Marka Goliszewskiego i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów - Jacka Kapicy.

 

Certyfikat - Lubuski Urząd Skarbowy - kliknij,

Certyfikat - Urząd Skarbowy w Żaganiu - kliknij. 

Czytaj więcej

1 z 8  Nastepna >>
 
 
e-podatki
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP
 
 
 
UKS Zielona Góra
 
IC Rzepin
 
Dziennik Ustaw