20 Grudzień 2014 roku

Aktualności

Skutki nielegalnego hazardu

2014-12-18

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwalczanie nielegalnego hazardu.

  Więcej informacji - kliknij...

 

 

Czytaj więcej

e-Deklaracje dla płatników

2014-12-11

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy - wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. Oznacza to obowiązek ich przesyłania w formie dokumentu elektronicznego. Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia.
Więcej: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/dla-platnikow

Czytaj więcej

Szkolenie w Żaganiu dla płatników

2014-12-09

 Od 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie nowe obowiązki dla płatników, w tym też dla przedsiębiorców. Dotyczą one zasad przesyłania do urzędów skarbowych informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. O nowych zasadach i obowiązkach dla płatników będzie mowa na bezpłatnym szkoleniu, które organizuje Urząd Skarbowy w Żaganiu. Szkolenie odbędzie rozpoczyna się 10 grudnia br. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego w Żaganiu.

Czytaj więcej

Zmiany w PIT i CIT oraz limity obowiązujące w 2015 r. w podatkach dochodowych

2014-11-07

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. pod poz. 1328) dokonano szeregu zmian w przepisach dotyczących podatków dochodowych. Wdrożo dyrektywę Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Nowelizacja dokonała również zmian w brzmieniu art. 306m § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy oraz ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Czytaj więcej

Złoty Standard Jakości

2014-11-04

Urząd Skarbowy w Żarach otrzymał tytuł Złoty Standard Jakości. Konkurs zorganizowany przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrów dotyczył wdrożenia usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym. W konkursie wzięły udział urzędy skarbowe, izby i urzędy celne a także inne urzędy administracji rządowej, które zgłaszały dobre praktyki dotyczące obsługi swoich klientów. Najlepszą okazała się ta zgłoszona przez Urząd Skarbowy w Żarach, która dotyczy przypominania podatnikom o upływającym terminie składania deklaracji podatku od spadków i darowizn, pozwalającym na skorzystanie ze zwolnienia z tego podatku. Praktyka ta otrzymała najwięcej, bo aż 17 głosów, pokonując przy tym takie pomysły, jak: informowanie klientów inspektoratu o zaświadczeniach i decyzjach gotowych do odbioru, wspieranie działalności gospodarczej – Newsletter dla podmiotów korzystających z uproszczeń, czy wysyłanie SMS do podatników VAT. W konkursie KPRM urzędy administracji rządowej zaprezentowały 75 pomysłów na uprawnienie kontaktów z klientami.

Czytaj więcej

Zmiana godzin pracy Urzędu Skarbowego w Świebodzinie

2014-10-24

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie informuje, że w dniu 10 listopada br. Urząd Skarbowy w Świebodzinie będzie czynny w godzinach od 7.15- 15.15, natomiast 12 listopada br. będzie czynny w godzinach 7.15 do 18.00.

Czytaj więcej

Zbędne składniki majątku

2014-10-20

W załączniku pismo w sprawie zbędnych składników majątku

Załącznik

Czytaj więcej

Święto funkcjonariuszy Służby Celnej

2014-10-08

W Słubicach odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Służby Celnej.
Główne uroczystości przygotowano na placu przed Collegium Polonicum.
Wśród zaproszonych gości był również Piotr Dopierała dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze.
Święto Służby Celnej to okazja by wręczyć odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Tak było również w tym roku. Decyzją prezydenta Bronisława Komorowskiego czterech celników Izby Celnej w Rzepinie otrzymało Złoty Medal za Długoletnią Służbę, a jeden Medal Srebrny. Na wyższy stopień zostało awansowanych 86 funkcjonariuszy. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej, służb mundurowych i administracji podatkowej województwa lubuskiego. Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze reprezentował Bartosz Zbaraszczuk wicedyrektor ds. Kontroli, Podatku i Egzekucji. W ramach uroczystości można było również zobaczyć wystawę poświęconą Służbie Celnej w holu Collegium Polonicum w Słubicach. Dzień Służby Celnej obchodzony jest od 1999 roku.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZDJĘĆ

Czytaj więcej

Edukacja na targach w Kalsku

2014-10-08

Pracownicy Izby Skarbowej w Zielonej Górze wzięli udział w V Lubuskim Kiermaszu Ogrodniczym, który odbył się w Kalsku. Impreza organizowana przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku cieszy się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców zachodniej Polski. Jak co roku na wystawach i stoiskach prezentowano min. kwiaty, byliny, rośliny skalne, drzewa, maszyny i urządzenia do produkcji ogrodniczej, architekturę ogrodową i aranżację ogrodów ozdobnych, ekspozycje urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, wystawę gołębi, drobiu ozdobnego i drobnego inwentarza, produkty regionalne. W ramach targów swoje stoisko przygotowała również Izba Skarbowa w Zielonej Górze. Pracownicy administracji podatkowej udzielali porad w zakresie: rozliczania VAT przez rolników oraz opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zainteresowanie tą tematyką było bardzo duże nie tylko wśród zwiedzających ale również wśród wystawców oraz instytucji rolniczych, które brały udział w kiermaszu.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZDJĘĆ

Czytaj więcej

Opodatkowania przychodów ze sprzedaży wina

2014-09-22

Przychody z produkcji wina przez rolników, których produkcja jest mniejsza niż 100 hektolitrów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli zatem ilość wyrabianego, rozlewanego i sprzedawanego przez rolnika wina nie będzie przekraczała 100 hektolitrów w ciągu roku podatkowego (tj. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia), uzyskiwane przez niego przychody będą stanowiły przychody z innych źródeł. Więcej w Poradniku podatnika - PIT.

Więcej na ten temat w zakładce Poradnik podatnika w części PIT - kliknij.

Więcej na ten temat w zakładce Poradnik podatnika w części VAT - kliknij.

 

Czytaj więcej

1 z 8  Nastepna >>
 
 
e-podatki
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP
 
 
 
UKS Zielona Góra
 
IC Rzepin
 
Dziennik Ustaw