BCC pyta o programy gospodarcze

25 września 2007 Wyłączono przez Jaworowski Karol

Parę dni temu Business Centre Club wystosował do polityków list otwarty zawierający 21 pytań na temat programów gospodarczych. Ten zestaw pytań to baza debaty, która ma mieć miejsce 1 października. Świetna inicjatywa, tylko gdzie znaleźć treść tego listu i pełną listę pytań? BCC mogłoby zadbać o umieszczenie treści listu na swojej stronie internetowej, a tam szukać tego na próżno…

Na szczęście Janusz Korwin-Mikke dość szybko i w charakterystyczny dla siebie sposób odpowiada na pytania BCC. Pytania są bardzo konkretne. Ciekawe czy równie konkretne będą odpowiedzi wszystkich partii politycznych?

Lista pytań jest następująca:

 1. Jakie stawki podatków PIT i CIT proponuje pańska partia?
 2. Czy partia zamierza zawrzeć pakt społeczny, kiedy, jakie będą jego główne zapisy?
 3. Kiedy Polska powinna przyjąć euro?
 4. Czy partia zamierza doprowadzić do powołania komisji sejmowej, która dokona przeglądu ustaw gospodarczych i zaproponuje konieczne zmiany?
 5. Jak szybko partia zlikwiduje bariery rozwoju przedsiębiorczości: nadmierną liczbę koncesji i zezwoleń?
 6. Czy partia zamierza zlikwidować KRUS i jak szybko?
 7. Jaką politykę wobec rynku pracy proponuje partia?
 8. Jakie są główne założenia polityki zagranicznej partii?
 9. Czy partia przewiduje likwidację funduszy i agencji państwowych i w jakim czasie?
 10. W jaki sposób i jak szybko, po ewentualnie wygranych przez pańską partię wyborach, zamierzają państwo ograniczać koszty administracji centralnej i terenowej?
 11. Jakie są pomysły partii na reformę systemu ochrony zdrowia?
 12. Jakie działania należy przeprowadzić w celu likwidacji szarej strefy?
 13. Co należy zrobić w celu odblokowania systemu korporacyjnego w niektórych branżach i zawodach?
 14. Czy i w jaki sposób partia zamierza realizować i promować partnerstwo publiczno-prywatne?
 15. Co pańska partia proponuje w zakresie współpracy biznesu z instytucjami naukowo-badawczymi?
 16. Jak zreformować szkolnictwo zawodowe?
 17. Jak zreformować szkolnictwo wyższe?
 18. Jakie projekty ustaw zamierzają państwo przygotować w celu rozwijania infrastruktury drogowej?
 19. Jakie projekty ustaw zamierzają państwo przygotować w celu rozwijania budownictwa mieszkaniowego?
 20. Jaką proponują państwo strategię rozwoju wsi i rolnictwa?
 21. Jaki system emerytalny i jaką strategię jego budowy zamierza realizować pańska partia po wyborach?
READ  Główny Urząd Samoobrony

Jeśli wszystkie partie wypełnią taki kwestionariusz, będziemy mieli piękne zestawienie. Może odrobinę łatwiej będzie podjąć decyzję wyborczą? Wątpię jednak, aby takie deklaracje miały jakiekolwiek znacznie. W kampanii wyborczej wyjątkowo łatwo składa się różne obietnice. Rządzenie krajem to zupełnie inna sprawa…