Ciekawe badania ekonomiczne

Zobacz wszystko
31 października 2011 Wyłączono

Siła blogów ekonomicznych

przez Jaworowski Karol

Coraz więcej znanych (i mniej znanych) ekonomistów prowadzi blogi internetowe. McKenzie i Özler zadają sobie pytanie, jaka jest siła oddziaływania tego sposobu informowania/komunikacji? Za pomocą narzędzi ekonometrycznych oraz eksperymentu starają się zweryfikować siłę oddziaływania blogów na trzech polach: Większa liczba...

26 lutego 2009 Wyłączono

Wysokie zarobki wysokich

przez Błażej Łyszczarz

Przeprowadzone w Niemczech badanie wskazuje na zależność między wzrostem ankietowanych, a ich zarobkami. Zgodnie z szacunkami Heinecka mężczyźni o wzroście...

19 marca 2008 Wyłączono

Panorama kryzysów finansowych

przez Jaworowski Karol

Przegląd historii kryzysów finansowych od XIV-wiecznej Anglii po amerykański kryzys sub-prime. Zdaniem autorów każdemu kryzysowi towarzyszy iluzja "tym razem jest...

15 lutego 2023 Wyłączono

Pomoc dla rolników

przez Jaworowski Karol

Rada Ministrów planuje zajęcie się projektem rozporządzenia dotyczącego pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty z powodu braku stabilizacji…