Prezes jest przeciw. Musi być za

12 marca 2008 Wyłączono przez Jaworowski Karol

Prezes NBP Sławomir Skrzypek powiedział w TVN CNBS:

Osobiście jestem fundamentalnym przeciwnikiem interwencji [walutowych], ale w przypadku ERM2 te interwencje staną się być może niezbędną praktyką.

Panie Prezesie… Staną się? Być może? Praktyką? Odsyłam do stosownych dokumentów. W ERM II (tak wygląda poprawny skrót, ale to uwaga do dziennikarzy) interwencja na krańcach dopuszczalnego pasma wahań ma być automatyczna i nieograniczona. Nie ma mowy o „stawaniu się praktyką” i żadnym „być może”. Od interwencji można się wstrzymać tylko, jeśli zagraża ona stabilności cen krajowych i w ścisłym porozumieniu z innymi krajami ERM II. Do interwencji nie ma podstaw, gdy kurs nie zbliża się do krańców dopuszczalnego pasma wahań (+/- 15%).

READ  Dyskusji o podatkach ciąg dalszy