Ceny nieruchomości a koszt najmu

29 stycznia 2008 Wyłączono przez Jaworowski Karol

Autorzy na podstawie danych z rynku nieruchomości w USA od roku 1960 budują wskaźnik czynsz-cena. Do 1995 ten wskaźnik miał średnią wartość ok. 5%. Po roku 1995 jego wartość spadła w okolice 3%. Autorzy wskazują historyczną wartość wskaźnika jako cechę naturalną rynku nieruchomości w USA. Wykazują, że powrót wskaźnika do poziomu historycznego (5%) będzie wymagał spadku cen mieszkań. Tym samym, teza artykułu sprowadza się do twierdzenia, że istnieje stała relacja między poziomem kosztów najmu i zakupu nieruchomości. Odchylenia od tej relacji mogą świadczyć o zaburzeniach na rynku nieruchomości.

READ  W poszukiwaniu taniego życia