Aborcja a przestępczość

29 stycznia 2008 Wyłączono przez Jaworowski Karol

Autorzy dowodzą istnienia związku między zalegalizowaniem aborcji w USA w latach 70. i 80. XX wieku a spadkiem przestępczości w latach 90. XX wieku. Stany, które zalegalizowały aborcję wcześniej, wcześniej doświadczyły spadku przestępczości. W stanach, w których liczba aborcji dokonywanych w latach 70. i 80. XX wieku była wyższa niż w innych częściach USA, zauważyć można później gwałtowniejszy spadek przestępczości. Zdaniem autorów wpływ legalizacji aborcji odpowiada nawet za 50% późniejszego spadku przestępczości. Główna teza artykułu sprowadza się w uproszczeniu do stwierdzenia, że przestępczość spadła, bo… przestępcy się nie urodzili.

READ  Drenaż mózgów