Nie Możesz Odzyskać Swoich Pieniędzy? Zaangażuj Komornika!

Nie Możesz Odzyskać Swoich Pieniędzy? Zaangażuj Komornika!

6 czerwca 2022 Wyłączono przez Jaworowski Karol

Jesteś wierzycielem, który nie może odzyskać swoich pieniędzy? Mając tytuł wykonawczy z nadaną przez sąd klauzulą wykonalności w sprawę można zaangażować komornika sądowego. Wierzyciel dysponujący takim tytułem ma prawo żądać przeprowadzenia egzekucji ze wszystkich składników majątku dłużnika. Poznajmy zatem sposoby egzekucji świadczenia pieniężnego.

Obowiązkiem komornika jest zastosowanie najmniej uciążliwego sposobu dla dłużnika

Do 2016 roku obowiązkiem wierzyciela było wskazanie sposobu egzekucji. Po zmianie przepisów wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, gdy czynności z udziałem dłużnika (wykaz majątku) nie doprowadzą do ujawnienia majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia.

Obecnie sam wniosek egzekucyjny pozwala na egzekucję ze wszystkich dopuszczalnych sposobów, ale z wyjątkiem nieruchomości. Wierzyciel ma prawo do wskazania kilku sposobów egzekucji, ale komornika obowiązkiem jest zastosowanie najmniej uciążliwego sposobu dla dłużnika.

Komornik sądowy ma prawo wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku oraz wyjaśnień koniecznych do przeprowadzenia egzekucji. Dłużnik odpowiada na takie pytania pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Sposoby egzekucji świadczenia pieniężnego polegają na egzekucji z:

– wynagrodzenia za pracę;

– rachunków bankowych;

– nieruchomości;

– ruchomości;

– wierzytelności;

– innych praw majątkowych (na przykład udziałów w spółkach handlowych, papierów wartościowych).

Wierzyciel ma obecnie prawo i obowiązek wskazać składniki majątkowe dłużnika, względem których komornik powinien skierować egzekucję.

Źródło: https://www.komornikskora.pl/

f: padrefilar / pixabay

READ  Kancelaria adwokacka i radcy prawnego – jakie są koszty usług i jakie są kryteria ich ustalania?