Niezbędne Formalności Przy Budowie Domu

Niezbędne Formalności Przy Budowie Domu

7 czerwca 2022 Wyłączono przez Jaworowski Karol

Urząd, w którym składa się wniosek o pozwolenie na remont zmieniający jakiś element konstrukcyjny domu, będzie wymagał pokazania opinii lub ekspertyzy technicznej. Warto o tym pamiętać, planując jakiekolwiek prace.

Duży remont – poważne zmiany

Poważny remont polegający między innymi na przebudowie domu czy wymianie dachu wymaga nie tylko opracowania projektu budowlanego i inwentaryzacji budowlanej, ale także profesjonalnej oceny technicznej budynku – opinii technicznej lub bardziej szczegółowej ekspertyzy technicznej.

Opinia a ekspertyza

Duży remont wymaga oceny stanu technicznego budynku – jest to ekspertyza lub opinia techniczna. Opinia to ocena stanu budynku dokonana na podstawie dokumentacji projektowej i oględzin, a ekspertyza to ocena stanu domu na bazie wyliczeń i badań wytrzymałości ścian, dachu, fundamentów, stropów i pozostałych elementów konstrukcyjnych.

Jaki powinien być zakres oceny i jak szczegółowa musi ona być? To zależy od budynku i planowanych zmian, ale oceny są bardzo związane z celem tych pomiarów i badań. zlecając przygotowanie oceny stanu budynku, trzeba przekazać wykonawcy, po co nam ona.

Opinia techniczna budynku. Wydaje ją fachowiec na podstawie oględzin obiektu i dostępnej dokumentacji, a także własnych doświadczeń. Trzeba pamiętać, że nie zawsze jest ona jednoznaczna.

Ekspertyza techniczna to szersze opracowanie. Fachowiec czerpie ze swojej wiedzy, doświadczeń i intuicji, ale ważne są też obiektywne pomiary, badania materiałów, obliczenia itd. Jego ocena jest bardziej wiarygodna, oparta na sprawdzalnych badaniach i obliczeniach. Każda sprawa jest inna, czasami opinia będzie wystarczająca – jeśli nie, warto zlecić dodatkowo wykonanie ekspertyzy.

W Centralnym Rejestrze można znaleźć rzeczoznawców, którzy uzyskali uprawnienia po 1 stycznia 1995 roku. Jeśli zdobyli je wcześniej, informacje są dostępne w urzędach wojewódzkich.

Ocena stanu technicznego – kiedy jest konieczna?

– gdy kupujemy dom. Przed zakupem warto zlecić przygotowanie opinii o jego stanie technicznym. Koszty są niższe od ew. strat w przypadku ujawnienia się wad po zakupie;

– gdy panujemy budynek modernizować lub zmienić sposób jego użytkowania (zgodnie z prawem budowlanym);

– gdy zauważymy niepokojące zarysowania konstrukcji (np. spękania ścian, rysy na stropach, przemieszczenia elementów konstrukcyjnych).

Więcej informacji na stronie budownictwo.dekra.pl

Lena.k, f: cocoparisienne / pixabay