Państwo światowe a liberalizacja

30 marca 2007 Wyłączono przez Szymon Mazurek

Czy konsekwencją postępującej liberalizacji międzynarodowych stosunków gospodarczych będzie powstanie światowego państwa? Czy powiększający się wolny rynek międzynarodowy doprowadzi (paradoksalnie) do powstania światowego systemu prawnego ograniczającego swobodę ekonomiczną? Więcej na ten temat w blogu Mikołaja Barczentewicza.