Siła blogów ekonomicznych

31 października 2011 Wyłączono przez Jaworowski Karol

Coraz więcej znanych (i mniej znanych) ekonomistów prowadzi blogi internetowe. McKenzie i Özler zadają sobie pytanie, jaka jest siła oddziaływania tego sposobu informowania/komunikacji? Za pomocą narzędzi ekonometrycznych oraz eksperymentu starają się zweryfikować siłę oddziaływania blogów na trzech polach:

  1. Większa liczba internautów zapoznająca się ze streszczeniami artykułów naukowych oraz zwiększona liczba pobrań samych artykułów.
  2. Budowanie reputacji autora i instytucji, którą reprezentuje.
  3. Zmiana nastawienia czytelników (m.in. polityków) do kwestii omawianych na blogu.
READ  Ceny nieruchomości a koszt najmu