Trójkąt niemożliwości gospodarki światowej

28 czerwca 2007 Wyłączono przez Jaworowski Karol

Dani Rodrik opublikował na swoim blogu koncepcję politycznego trylematu gospodarki światowej. W tym trójkącie niemożliwości chodzi o to, że w skali globalnej można zrealizować tylko 2 z 3 elementów składowych triady:

  • pogłębioną integrację gospodarczą,
  • zwiększony poziom demokracji (w skali międzynarodowej),
  • utrzymanie pełnej niezależności państwa narodowego.

Połączenie wszystkich trzech elementów jest – zdaniem Rodrika – niemożliwe, gdyż są one wzajemnie niekompatybilne.

Trójkąt Rodrika jest w zasadzie bardziej ogólną (polityczną) wersją znanego od lat w ekonomii międzynarodowej twierdzenia nieosiągalnej triady (impossible trinity). Mówi ono o tym, że spośród:

  • stałego kursu walutowego,
  • liberalizacji przepływów kapitału
  • i niezależności polityki pieniężnej,

kraj może zrealizować tylko dwa dowolnie wybrane cele, ale nie może osiągnąć wszystkich trzech jednocześnie. Podstawą tego twierdzenia jest model gospodarki otwartej Mundella-Fleminga.

READ  Otwarty rynek pracy - korzyści i zagrożenia