Diagnoza społeczna 2007

20 września 2007 Wyłączono przez Jaworowski Karol

Na antenie Polskiego Radia profesor Janusz Czapiński sukcesywnie informuje o wynikach badań prowadzonych w ramach Diagnozy Społecznej 2007. Raport dostarcza ciekawych informacji na temat bezrobocia i emigracji zarobkowej w Polsce:

  • za granicę nie wyjeżdżają specjaliści, ale osoby bezrobotne,
  • większość wyjeżdżających mogłaby pracować w kraju, ale ponieważ nie uzyskałaby wynagrodzenia dużo wyższego niż świadczenia socjalne, decyduje się na emigrację,
  • średnia długość pobytu za granicą to 8 miesięcy,
  • główny cel emigracji zarobkowej nadal stanowią Niemcy, a nie Wielka Brytania,
  • rejony bezrobocia strukturalnego pokrywają się z regionami słabo rozwniętymi pod względem infrastruktury (brak infrastruktury – mniejsza skłonność do zmiany miejsca zamieszkania w poszukiwaniu pracy).

Zadowolenie z sytuacji w Polsce systematycznie wzrasta (w tym badaniu osiągnęło wartość 19%) . Jednym z głównych problemów polskiego społeczeństwa jest – zdaniem badaczy – brak zaufania i umiejętności współpracy. Czapiński tak to określił w jednej ze swoich prezentacji na temat kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce: „Coraz bardziej szczęśliwy, wykształcony, zdrowy i zamożny Polak w nieobywatelskim społeczeństwie.

READ  Dajcie mi dźwignię...