Doing business in Poland

6 listopada 2006 Wyłączono przez Jaworowski Karol

Wszyscy o tym dzisiaj piszą: Gruzja, Namibia, Botswana, Pakistan i wiele innych państw znalazło się przed Polską w rankingu łatwości prowadzenia biznesu przygotowanym przez Bank Światowy (Doing Business 2007). Jesteśmy na 75. miejscu i w stosunku do roku poprzedniego spadliśmy o jedną pozycję.

Zdziwieni? Każdy, kto próbuje prowadzić w Polsce własną firmę, wie o tym od dawna bez posiłkowania się raportami Banku Światowego. Problem tkwi w tym, że to nie od przedsiębiorców zależy, w jakim środowisku działają. Uprzejmie więc proszę Marszałka Sejmu o zakupienie po jednym egzemplarzu raportu dla każdego posła na Sejm Rzeczpospolitej. Wydanie 35 USD od osoby nie zrujnuje budżetu tej instytucji. Choć mogą się pojawić głosy piętnujące marnotrawstwo – w końcu ilu posłów zrozumie coś z raportu napisanego w języku angielskim?

Wszystkich zainteresowanych wyliczeniami Banku Światowego odsyłam na stronę internetową tej organizacji. Raport, o którym mowa nie jest co prawda udostępniany publicznie za darmo, ale wiele wskaźników w nim wykorzystanych znajdziecie w dostępnej on-line publikacji World Development Indicators 2006. Mierniki dotyczące klimatu prowadzenia biznesu znajdują się w tabeli 5.3 Business environment.

READ  Najbogatsi ludzie świata