23 jeźdźców apokalipsy

19 stycznia 2007 Wyłączono przez Jaworowski Karol

World Economic Forum opublikowało raport-prognozę na temat największych zagrożeń czyhających na społeczność światową w ciągu najbliższych 10 lat: Global Risks 2007. A Global Risk Network Report. W raporcie wymieniono 23 zagrożenia z 5 dziedzin:

 1. Ekonomia
  • Szok cenowy na rynku ropy naftowej / przerwy w dostawach energii
  • Amerykański deficyt handlowy / spadek wartości USD
  • Załamanie gospodarcze w Chinach
  • Kryzys fiskalny związany ze zmianą struktury społecznej
  • Wzrost cen nieruchomości / nadmierne zadłużenie
 2. Środowisko naturalne
  • Zmiana klimatu
  • Pogarszający się dostęp do świeżej wody
  • Tropikalne burze
  • Trzęsienia ziemi
  • Powodzie śródlądowe
 3. Geopolityka
  • Terroryzm międzynarodowy
  • Rozprzestrzenianie broni masowej zagłady
  • Wojny międzynarodowe i domowe
  • Upadające państwowości
  • Przestępczość i korupcja ponadnarodowa
  • Problemy z akceptacją idei globalizacji
  • Niestabilność na Środkowym Wschodzie
 4. Społeczeństwo
  • Pandemie
  • Choroby zakaźne w krajach rozwijających się
  • Powszechność przewlekłych chorób związanych ze stylem życia w krajach rozwiniętych
  • Niepewność rozwoju koncepcji odpowiedzialnego biznesu
 5. Technologia
  • Awaria krytycznej infrastruktury informacyjnej
  • Ryzyko związane z rozwojem nanotechnologii

Raport prognozuje stopień szkodliwości wymienionych czynników dla gospodarki światowej (straty gospodarcze) oraz dla społeczeństwa (śmiertelność). Eksperci oceniają również zmiany w poziomie zagrożenia danym czynnikiem ryzyka. Jednak najciekawsza część raportu to scenariusze zdarzeń, które pokazują jak różne rodzaje zagrożeń są ze sobą powiązane oraz że ich skutki mogą dotyczyć bardzo różnych sfer życia. Autorzy prezentują m.in. wizję rozprzestrzeniania pandemii oraz przebieg (i skutki) nowego kryzysu naftowego. Oby jak najdłużej była to tylko literatura z gatunku fiction

READ  Ekonomia na co dzień