Aborcja a przestępczość

22 marca 2007 Wyłączono przez Jaworowski Karol

Aborcja to temat dominujący w polskiej debacie publicznej w ostatnim czasie. Każdy może się wypowiedzieć, każdy może mieć jakiś pogląd na sprawę. Ekonomiści również. Dlatego proponuję na chwilę oderwać się od nurtu etyczno-światopoglądowego dyskusji i zapoznać z kontrowersyjnymi badaniami ekonomicznymi prezentującymi aborcję w zupełnie innym kontekście.

W 2001 roku Steven D. Levitt z University of Chicago i John J. Donohue III z Yale University opublikowali bardzo ciekawy i równie kontrowersyjny artykuł o wpływie aborcji na zmniejszenie przestępczości w latach 90. XX wieku w USA (The Impact of Legalized Abortion on Crime). Główną tezę ich badań można przedstawić bardzo zwięźle: przestępczość spadła bo… przestępcy się nie urodzili. Wskazują, że najchętniej na aborcję decydują się nastolatki, kobiety samotne i w złej sytuacji materialnej, których dzieci potencjalnie najbardziej narażone są na ryzyko zostania przestępcami. Dlatego legalizacja aborcji w USA w 1973 roku spowodowała gwałtowny spadek przestępczości 20 lat później.

Oczywiście tak kontrowersyjny artykuł nie przeszedł bez echa. Autorzy musieli zmierzyć się z poważną krytyką, zarówno ideologiczną (choć wyraźnie odcinają się ze swoimi badaniami od sporów natury etycznej, twierdząc, że nie chcą aby ich artykuł był argumentem w sporze o legalizację aborcji, bo jego zadaniem było tylko wyjaśnienie przyczyn spadku przestępczości), jak i czysto naukową, np. krytyką metodologii badań dokonaną przez Christophera L. Foote’a and Christophera F. Goetze w artykule Testing Economic Hypotheses with State-Level Data: A Comment on Donohue and Levitt (2001). Szerszy kontekst dyskusji nad zagadnieniem (wraz z linkami do wielu źródeł zewnętrznych) można znaleźć w Wikipedii.

Jak widać, wszyscy dyskutują o aborcji. I to nie tylko w Polsce. I nie tylko posługując się argumentami etycznymi.

READ  The Rolling Stones sp. z o.o.