Inflacja przyspiesza w 2023 roku

Inflacja przyspiesza w 2023 roku

16 lutego 2023 Wyłączono przez Jaworowski Karol

Dane GUS pokazują, że inflacja w Polsce w styczniu wyniosła 17,2% w skali rocznej, co jest jednym z najwyższych wyników w ciągu ostatnich 25 lat. W porównaniu do grudnia 2022 r., ceny wzrosły o 2,4%, co stanowi drugi najwyższy wzrost w ciągu ostatniej dekady. Jednym z głównych czynników wpływających na wzrost cen były nośniki energii, które podrożały o 10,4% w porównaniu z grudniem i o 34% w porównaniu do stycznia 2022 r.

Najważniejszym elementem koszyka inflacyjnego są ceny towarów żywnościowych, które stanowią 26,59% koszyka. W styczniu 2023 r. ceny żywności wzrosły o 1,9% w stosunku do grudnia 2022 r. i o 20,7% w stosunku do stycznia 2022 r. Ceny alkoholu i papierosów wzrosły o 1,9% w stosunku do grudnia 2022 r. i o 9,9% w stosunku do stycznia 2022 r., ale stanowią one tylko 6,3% koszyka inflacyjnego.

Ekonomiści wskazują, że jednym z powodów wzrostu cen w Polsce jest podwyżka cen energii, ale także noworoczne aktualizacje cenników przez przedsiębiorstwa. Pomimo spadku konsumpcji, widocznego w danych o PKB, wiele firm wciąż podnosi ceny.

Prognozy inflacji na 2023 r. są pesymistyczne, a wzrost cen może się utrzymać przez dłuższy czas. Wpłynie to negatywnie na gospodarkę i portfele Polaków.

Ajaj, foto: Skitterphoto / pixabay

READ  Korzyści i koszty wzrostu płacy minimalnej